Cách dùng danh từ"hub"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"hub"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"hub"

1. "hub"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trung tâm"

=You can describe a place as a hub of an activity when it is a very important centre for that activity.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The island's social hub is the Cafe Sport. 
 • a telecommunications hub and business centre 
 • Property rentals in Mumbai, India's commercial hub, are the highest in the world. 
 • New Orleans has traditionally been the financial hub of southeast Louisiana. 
 • The City of London is the hub of the UK's financial world. 
 • Toronto is the financial hub of Canada. (IELTS TUTOR giải thích: Toronto là trung tâm tài chính của Canada)
 • The computer department is at the hub of the company's operations. 
 • Chicago is a major transportation hub, with the busiest airport in the US.
 • The temple has been a hub of culture since time immemorial. (IELTS TUTOR giải thích: Ngôi đền này đã là một trung tâm của nền văn hóa từ thời xa xưa)
 • Bombay is the financial hub of India.
 • As a hub of finance and communications, Paris is now almost equal to London.
 • This large city is a telecommunications hub and business centre of the country. (IELTS TUTOR giải thích: Thành phố lớn này là một trung tâm viễn thông và trung tâm thương mại của đất nước)

2.2. Mang nghĩa"phi trường trung tâm"

=A hub or a hub airport is a large airport from which you can travel to many other airports.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...a campaign to secure Heathrow's place as Europe's main international hub
 • Every night around 60 aircraft from all corners of the globe land at the hub. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi đêm có khoảng 60 máy bay từ khắp nơi trên thế giới hạ cánh tại phi trường trung tâm này)

2.3. Mang nghĩa"trục của bánh xe"

=The hub of a wheel is the part at the centre.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The spokes connect the rim with the hub of a wheel. (IELTS TUTOR giải thích: Nan hoa nối vành bánh xe với trục bánh xe)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK