Cách dùng danh từ"fork"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fork"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fork"

1."fork"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cái nĩa (để xiên thức ăn)"

=a metal or plastic object used for eating, consisting of a handle with three or four sharp points on the end knives, forks, and spoons

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Beat the mixture with a fork to blend the ingredients.
  • May I have another fork? (IELTS TUTOR giải thích: Vui lòng cho tôi một cái nĩa khác được không?)
  • This is a dessert fork. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là nĩa dùng cho món tráng miệng)

2.2. Mang nghĩa"chỗ ngã ba (đường, sông)"

=a place where a road, path, or river divides into two parts to form a shape like a ‘Y’

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We arrived at a fork in the road. 
  • Take the right fork. (IELTS TUTOR giải thích: Đi theo nhánh đường bên phải)
  • The road divides; you should take the right fork.
  •  ...the fork of the Delaware and Lehigh rivers.
  • When you reach a fork in the road turn right. 
  • Take the left-hand fork.
  • a fork in the road

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE