Cách dùng danh từ"Flair"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Flair"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Flair"

1."Flair"là danh từ không đếm được hoặc đếm được số ít

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"năng khiếu"

=If you have a flair for a particular thing, you have a natural ability to do it well.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, flair là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a friend who has a flair for languages
  • She has flair for portrait painting. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có tài vẽ truyền thần)
  • My son has a flair for swimming. (IELTS TUTOR giải thích: Con trai của tôi rất giỏi về bơi lội)

2.2. Mang nghĩa"phong cách riêng, độc đáo"

=If you have flair, you do things in an original, interesting, and stylish way.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, flair là danh từ số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their work has all the usual punch, panache and flair you'd expect.
  • She performs the songs with style and flair. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta trình diễn các bài hát theo phong cách riêng và độc đáo)
  • The arts depend on individualism, flair and eccentricity. (IELTS TUTOR giải thích: Nghệ thuật tùy thuộc vào cá tính, sự tinh tế và tính lập dị)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK