Cách dùng danh từ"farmland"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"farmland"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"farmland"

1."farmland"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đất chăn nuôi, trồng trọt"

=Farmland is land which is farmed, or which is suitable for farming/land used for farming

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our farmland menaced by frequent floods. (IELTS TUTOR giải thích: Lũ lụt thường xuyên đe dọa đất nông nghiệp của chúng tôi)
  • As the army retreated, it laid waste to thousands of acres of farmland. (IELTS TUTOR giải thích: Khi quân đội rút đi, họ đã tàn phá hàng ngàn hecta đất canh tác)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK