Cách dùng danh từ"farmland"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"farmland"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"farmland"

1."farmland"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đất chăn nuôi, trồng trọt"

=Farmland is land which is farmed, or which is suitable for farming/land used for farming

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our farmland menaced by frequent floods. (IELTS TUTOR giải thích: Lũ lụt thường xuyên đe dọa đất nông nghiệp của chúng tôi)
  • Chemicals that turn farmland into a graveyard for wildlife. (IELTS TUTOR giải thích: Các hóa chất đã biến vùng đất trồng trọt này thành nghĩa địa cho động vật hoang dã)
  • We must keep what little farmland we have in this province. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải giữ phần đất trồng trọt ít ỏi mà chúng ta có ở tỉnh này)
  • Low - lying farmland may be at risk from flooding this week. (IELTS TUTOR giải thích: Đất nông nghiệp ở vùng thấp có nguy cơ bị lũ cuốn vào tuần này)
  • We lived in a pretty little cottage in the country, surrounded by farmland. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ xinh xắn ở nông thôn, bao quanh bởi đất nông nghiệp)
  • They are going to sell these huge tracts of farmland to buy a villa. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đang định bán những miếng đất canh tác rộng lớn này để mua một biệt thự)
  • As the army retreated, it laid waste to thousands of acres of farmland. (IELTS TUTOR giải thích: Khi quân đội rút đi, họ đã tàn phá hàng ngàn hecta đất canh tác)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE