Cách dùng danh từ "Facilitator" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "Facilitator" tiếng anh

I. "facilitator" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "người cố vấn, người trợ giúp"

=someone who helps a person or organization to find a solution to a problem

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I see my role as that of a facilitator, enabling other people to work in the way that suits them best.
  • It is important that the facilitator be trained to detect repetitive waves of indignation. (IELTS TUTOR giải thích: Điều quan trọng là người trợ giúp phải được đào tạo để phát hiện những làm sóng phẫn nộ lặp đi lặp lại)
  • A facilitator should remain neutral and ensure everyone follows the agreed ground rules. (IELTS TUTOR giải thích: Một cố vấn viên nên giữ lập trường trung lập và đảm bảo tất cả mọi người đều tuân theo những nguyên tắc cơ bản)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK