Cách dùng danh từ "essential" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng danh từ "essential" tiếng anh

1. Essential nếu dùng như danh từ thì thường ở hình thức số nhiều [plural]

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When we go on holiday, we only take the bare essentials.

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "a basic thing that you cannot live without"

"vật dụng thiết yếu"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Because I live in a remote village, I regard my car as an essential.

2.2. Mang nghĩa "one of the basic or most important ideas or qualities in something"

"yếu tố cần thiết"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This leaflet will give you the essentials of how to prepare for a hurricane. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK