Cách dùng danh từ"embarrassment"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"embarrassment"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"embarrassment"

1."embarrassment"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự lúng túng, sự ngượng ngịu"

=Embarrassment is the feeling you have when you are embarrassed.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, Embarrassment vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a source of embarrassment to Londoners that the standard of pubs is so low. 
  • I think I would have died of embarrassment. 
  • Her face reddened with embarrassment. (IELTS TUTOR giải thích:  Khuôn mặt cô ấy đỏ lên vì ngượng ngùng)
  • We apologise for any embarrassment this may have caused.

2.2. Mang nghĩa"điều làm lúng túng, điều làm bối rối"

=If you refer to a person as an embarrassment, you mean that you disapprove of them but cannot avoid your connection with them.

 

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, Embarrassment là danh từ số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You have been an embarrassment to us from the day Douglas married you.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE