Cách dùng danh từ"eatery"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"eatery"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"eatery"

1."eatery"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhà hàng"

=a restaurant

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...one of the most elegant old eateries in town.
  • We met in a little eatery just off the main road.
  • A little one will suffice, such as going to a different eatery and trying a new dish. (IELTS TUTOR giải thích: Một sự thay đổi nhỏ cũng đủ, như là đi ăn tại một quán ăn khác và thử một món ăn mới)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE