Cách dùng danh từ"downturn"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"downturn"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"downturn"

1."downturn"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

=a reduction in economic or business activity a severe economic downturn/If there is a downturn in the economy or in a company or industry, it becomes worse or less successful than it had been.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • downturn in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There has been a sharp downturn in demand in recent months.
  • It's another dramatic downturn in sales. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một cú giảm mạnh khác trong bán hàng)
  • The economic downturn caught many companies flat - footed. (IELTS TUTOR giải thích: Sự suy sụp kinh tế khiến nhiều công ty phải cố hết sức)
  • Are Iranian regime's leaders hiding a severe economic downturn? (IELTS TUTOR giải thích: Liệu có phải những nhà cầm quyền ở Iran đang che giấu một thời kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng?)
  • Our sales figures are undergoing a downturn this month. (IELTS TUTOR giải thích: Các doanh số đang bị giảm sút tháng này)
  • They predicted a severe economic downturn. 
  • ...unchanged profits for 1990 due to a sharp downturn in the industry.
  • There has been a sharp downturn in demand in recent months.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE