Cách dùng danh từ"disruption"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"disruption"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"disruption"

1."disruption"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự đập gãy, sự phá vỡ"

=When there is disruption of an event, system, or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • disruption to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The strike is expected to cause delays and disruption to flights from Britain. 
  • The rail strike is causing major disruptions at the country's ports.
  • The accident caused major disruption to thousands of commuters. (IELTS TUTOR giải thích: Vụ tai nạn đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho hàng ngàn hành khách)
  • Travellers can expect further disruption on the railways today. (IELTS TUTOR giải thích: Thời buổi này hành khách có thể phải chịu nhiều gián đoạn hơn nếu đi bằng tàu hỏa)
  • The train strikes caused major disruption to thousands of commuters.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE