Cách dùng"disorder (n)" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "disorder" tiếng anh

I. disorder vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sự rối loạn (một chức năng của cơ thể)"

=an illness or medical condition

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này disorder vừa là danh từ đếm được & không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He had treated her for a stomach disorder.
 • a blood disorder 
 • The family have a history of mental disorder.

2. Mang nghĩa "sự mất trật tự, sự bừa bãi, sự lộn xộn"

=a situation in which people behave in a noisy or violent way in public, often as a protest against something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • public/civil disorder

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The main problem is public disorder associated with late-night drinking.
 • He has digestive disorder. (IELTS TUTOR giải thích: Cậu ấy bị rối loạn đường tiêu hoá)
 • My financial affairs are in disorder. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc tài chính của tôi trong tình trạng lộn xộn)
 • The room is in wild disorder. (IELTS TUTOR giải thích: Căn phòng trong tình trạng rối loạn không kiểm soát được)

3. Mang nghĩa "sự hỗn loạn, sự náo loạn"

=Disorder is violence or rioting in public.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này disorder vừa là danh từ đếm được & không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He called on the authorities to stop public disorder. 
 • There are other forms of civil disorder–most notably, football hooliganism.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE