Cách dùng danh từ"descendant"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"descendant"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"descendant"

1."descendant"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"con cháu, hậu duệ, người nối dõi"

=a relative of a person who lived in the past

IELTS TUTOR lưu ý:

  • direct descendant

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a descendant of a famous Italian painter 
  • He claims to be a direct descendant of the last king.
  • He's a direct descendant of William Shakespeare. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là dòng dõi trực hệ của William Shakespeare)
  • She claims to be a descendant of Napoleon. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta tự nhận là hậu duệ của Napoleon)
  • He is a descendant of a famous hero. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là hậu duệ của một anh hùng nổi tiếng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE