Cách dùng danh từ "department" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích kĩ Cách dùng danh từ "department" tiếng anh

I. department là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. (viết tắt) là Dept một trong những bộ phận của một chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học...; bộ; ban

=one of the sections in a government, organization, or business that deals with one type of work

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the Education Department the Department of Health the sales department
 • the Department of Environment (IELTS TUTOR giải thích: Bộ môi trường)
 • the Education Department (IELTS TUTOR giải thích: Bộ giáo dục)
 • Department of State (IELTS TUTOR giải thích: Bộ ngoại giao (ở Hoa Kỳ))
 • Department of the Navy (IELTS TUTOR giải thích: Bộ hải quân)

2. Mang nghĩa "cửa hàng, gian hàng"

=an area in a large shop that sells a particular type of goods the menswear department

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • the ladies' hat department (IELTS TUTOR giải thích: hàng bán mũ phụ nữ)
   • the men's clothing department (IELTS TUTOR giải thích: gian hàng bán quần áo nam giới)
   • a department store (IELTS TUTOR giải thích: cửa hàng mậu dịch tổng hợp; cửa hàng bách hoá)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK