Cách dùng danh từ"dawn"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dawn"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dawn"

1."dawn"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ"

=the beginning of the day, when it begins to get light

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dawn vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • at dawn
 • dawn breaks (=starts)
 • from dawn till dusk (=all day)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don’t think he went to sleep until dawn. 
 • They had decided to leave at dawn. 
 • It's almost dawn. (IELTS TUTOR giải thích: Sắp rạng đông rồi/trời sắp sáng rồi) 
 • Detectives swooped at dawn. (IELTS TUTOR giải thích: Các thám tử sục vào ngôi nhà lúc rạng sáng)
 • As dawn broke, queues of people began to form at all the border crossings. 
 • He had worked from dawn till dusk without a break.

2.2. Mang nghĩa"buổi đầu; sự hé rạng"

=The dawn of a period of time or a situation is the beginning of it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dawn là danh từ đếm được số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...the dawn of powered flight. 
 • at the dawn of love (IELTS TUTOR giải thích: ở buổi ban đầu của tình yêu)
 • the dawn of civilization (IELTS TUTOR giải thích: buổi đầu của thời đại văn minh) 
 • the dawn of brighter days (IELTS TUTOR giải thích: tia sáng đầu tiên của cuộc sống tốt đẹp hơn)
 • ...the dawn of the radio age

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE