Cách dùng danh từ"crowd"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng danh từ"crowd"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"crowd"

1."crowd" là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đám đông"

=A crowd is a large group of people who have gathered together, for example to watch or listen to something interesting, or to protest about something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A huge crowd gathered in a square outside the Kremlin walls. 
  • It took some two hours before the crowd was fully dispersed. 
  • The crowd were enormously enthusiastic. 
  • The crowd scattered. (IELTS TUTOR giải thích: Đám đông chạy tán loạn)
  • The explosions took place in shopping centres as crowds of people were shopping for Mother's Day.
  • The crowd soon dispersed. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng bao lâu đám đông đã giải tán)
  • A crowd quickly congregated. (IELTS TUTOR giải thích: Một đám đông nhanh chóng vây lại)

2.2. Mang nghĩa"bạn bè cùng sở thích"

=A particular crowd is a group of friends, or a set of people who share the same interests or job.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All the old crowd have come out for this occasion.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK