Cách dùng danh từ "contrast" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh giải thích lí do Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng danh từ "contrast" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. "contrast" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

III. "contrast" mang nghĩa "sự tương phản, sự trái ngược"

=an obvious difference between two or more things

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phần lớn "contrast" sẽ dùng như danh từ không đếm được khi nó được dùng trong 1 phrase (vẫn có các trường hợp ngoại lệ)  (lí thuyết về cụm từ phrase IELTS TUTOR đã có hướng dẫn) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Their economy has expanded, while ours, by/in contrast, has declined. 
   • The amount spent on defence is in stark/sharp (= in very noticeable) contrast to that spent on housing and health. 
   • to put colours in contrast (IELTS TUTOR giải thích: để cho màu sắc tương phản nhau, để cho màu sắc đối chọi nhau)

IELTS TUTOR xét ví dụ khác khi contrast dùng như danh từ đếm được & không đếm được:

 • I like the contrast of the white trousers with the black jacket. 
 • The antique furnishing provides an unusual contrast to the modernity of the building. 
 • There's a marked contrast between his character and hers. 
 • I love his use of contrast (= strong differences between light and darkness) in his later photographs.
 • the contrast between light and shade (IELTS TUTOR giải thích: sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK