Cách dùng danh từ"coach"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"coach"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"coach"

1."coach"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"người kèm học; thầy dạy tư (luyện thi...)"

=someone who teaches a special skill, especially one connected with performing such as singing or acting

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • An acting coach was brought in for the less experienced actors.

2.2. Mang nghĩa"xe buýt chuyên chở khách đi xa; xe buýt đường dài"

=a long comfortable vehicle for carrying a large number of passengers, especially on long journeys

IELTS TUTOR lưu ý:

 • coach tour/trip/holiday

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We travelled to Oxford by coach. 
 • They toured Italy by coach. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đi vòng quanh nước Ý bằng xe khách)
 • Eveyone is on the coach. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người đều ở trên xe)
 • I'll take the coach tour. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ tham gia chuyến tham quan đường dài này)
 • There are daily coach tours to Venice.

2.3. Mang nghĩa"toa hành khách (đường sắt)"

=one of the sections of a train.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • First class accommodation is in the front two coaches.

2.4. Mang nghĩa"huấn luyện viên (thể dục,thể thao)"

=someone who trains a sports player or team

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Nadal has a new coach. 
 • a baseball coach
 • Jim is a baseball coach. (IELTS TUTOR giải thích: Jim là một huấn luyện viên bóng chày)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK