Cách dùng danh từ"cholesterol"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cholesterol"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"cholesterol"

1."cholesterol"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chất béo gây xơ cứng động mạch"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Avoid fatty foods that are high in cholesterol. (IELTS TUTOR giải thích: Nên tránh các thức ăn giàu chất béo có hàm lượng cô-lét-xtê-rôn (cholesterol) cao)
  • His arteries were blocked with calcified deposits of cholesterol. (IELTS TUTOR giải thích: Các động mạch của ông ta bị nghẽn vì chất vôi hóa cholesterol)
  • Cholesterol is insoluble in water. (IELTS TUTOR giải thích: Cholesterol không thể hòa tan được trong nước)
  • Fast food is high in cholesterol. (IELTS TUTOR giải thích: Thức ăn nhanh có hàm lượng cholesterol cao)
  • Do you know your cholesterol level? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có biết lượng cholesterol trong máu của bạn không?)
  • A high cholesterol level can cause heart disease. (IELTS TUTOR giải thích: Mức cholesterol (trong máu) cao có thể gây ra bệnh về tim)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE