Cách dùng danh từ"chemical"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"chemical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"chemical"

1."chemical"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chất hoá học; hoá chất"

=Chemicals are substances that are used in a chemical process or made by a chemical process.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The whole food chain is affected by the over-use of chemicals in agriculture.
  •  ...a chemicals company. 
  • You must wear gloves when handling any of these chemicals. 
  • the chemical industry the dumping of toxic chemicals
  • Using chemicals should be limited. (IELTS TUTOR giải thích: Nên hạn chế dùng hóa chất)
  • ...the chemical industry.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking