Cách dùng động từ"cycle"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"cycle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

�II. Cách dùng động từ"cycle"

1."cycle"là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đi xe đạp"

=If you cycle, you ride a bicycle.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He cycled to Ambleside. 
  • Britain could save £4.6 billion a year in road transport costs if more people cycled. 
  • Over 1000 riders cycled 100 miles around the Vale of York.
  • We have to cycle against the wind. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi phải đạp xe ngược gió)
  • I usually cycle to school. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thường đến trường bằng xe đạp)
  • to use a bicycle I usually cycle to work.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK