Cách dùng danh từ"bystander"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"bystander"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"bystander"

1."bystander"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người đứng ngoài xem, người ngoài cuộc"

=A bystander is a person who is present when something happens and who sees it but does not take part in it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • innocent bystander

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Three innocent bystanders were wounded in the explosion.
  • He is just an innocent bystander. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta chỉ là một người ngoài cuộc vô tội)
  • A squalling baby was found by a bystander across from a demolished post office. (IELTS TUTOR giải thích: Đứa trẻ đang khóc được những người đi đường tìm thấy gần tòa nhà bưu điện bị đánh sập)
  • Many innocent bystanders were injured by the explosion.
  •  It looks like an innocent bystander was killed instead of you.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK