Cách dùng danh từ"array"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"array"tiếng anh

I."array" là danh từ đếm được (thường ở số ít)

II. Cách dùng danh từ"array"

1. Mang nghĩa"một loạt các vật / người cùng loại"

=An array of objects is a collection of them that is displayed or arranged in a particular way.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, array thường ở số ít
 • array of
 • array of products/colours/fruit/jewels

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an array of bottles and glasses (IELTS TUTOR giải thích: một dãy những chai cốc sắp xếp ngăn nắp)
 • They are auctioning an array of prehistoric remains. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đang bán đấu giá một loạt các vật thời tiền sử còn sót lại)
 • An array of different things or people is a large number or wide range of them. 
 • As the deadline approached she experienced a bewildering array of emotions.
 • A dazzling array of celebrities are expected at the Mayfair gallery to see the pictures
 • There was an impressive array of pill bottles stacked on top of the fridge.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng & Ideas topic "Recycling" IELTS
 • We visited the local markets and saw wonderful arrays of fruit and vegetables.
 • an impressive array of musical talent a dazzling 

2. Mang nghĩa"mạng, một dãy..."

=a number of pieces of equipment of the same type, connected together to do a particular job

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, array thường ở số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • An array of solar panels supplies the site with electricity. (IELTS TUTOR giải thích: Một loạt các pin mặt trời cung cấp điện cho nơi này)
 • An array of solar panels supplies the site with electricity.
 • An array of solar panels provides more heat. (IELTS TUTOR giải thích: Một dãy pin mặt trời xếp lại sẽ tăng thêm sức nóng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking