Cách dùng danh từ"aroma"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"aroma"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"aroma"

1."aroma"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"mùi thơm, hương vị"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You smell the aroma of food. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn ngửi mùi thơm của thức ăn)
  • I love the aroma of mint leaves much. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất thích mùi thơm của lá bạc hà)
  • An aroma is a strong, pleasant smell. 
  • ...the wonderful aroma of freshly baked bread.
  • the aroma of bread baking in the oven
  • This pleasing aroma appeals me. (IELTS TUTOR giải thích: Hương thơm dễ chịu này lối cuốn tôi)
  • the aroma of coffee and frying eggs

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE