Cách dùng danh từ"airplane"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng danh từ"airplane"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"airplane"

Mang nghĩa"máy bay"

=An airplane is a vehicle with wings and one or more engines that enable it to fly through the air.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has her own private airplane. 
  • a commercial/passenger airplane 
  • He's on the airplane. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đang ở trên máy bay)
  • to board/fly/get on an airplane

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking