Cách dùng danh từ"airline"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng danh từ"airline"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"airplane"

Mang nghĩa"công ty hàng không"

=a company that owns aircraft and takes people or goods by plane from one place to another

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a budget/low-cost/no-frills airline 
 • a charter/ commercial airline 
 • a domestic/international airline 
 • an airline passenger/pilot/ticket 
 • the airline business/industry/market

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Australia’s national airline 
 • He’d always wanted to be an airline pilot.
 • What airline did you fly with?
 • It is the Vietnam airline? (IELTS TUTOR giải thích: Có phải hãng hàng không Việt Nam đó không?)
 • Which airline do you prefer? (IELTS TUTOR giải thích: Ông ưa chuộng hãng hàng không nào?)
 • Let's ask this airline employee. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta hỏi nhân viên sân bay này xem)
 • The airline is very reliable. (IELTS TUTOR giải thích: Hãng hàng không này rất đáng tin cậy)
 • The airline operates between London and top destinations of North America and the Caribbean. 
 • This airline operates flights to Mumbai, Jaipur, and Chennai. 
 • Australia's national airline Qantas 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK