Cách dùng danh"adolescent"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"adolescent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

1. Dùng"adolescent" như danh từ

1.1."adolescent"là danh từ đếm được

1.2. Cách dùng

Mang nghĩa"người ở giữa tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành (giữa tuổi 13 và 17); người thanh niên mới lớn; thanh thiếu niên"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Adolescents may need reassurance that their parents still love them.
  • He looked uncomfortable, like a self-conscious adolescent who's gone to the wrong party. 
  • I'm looking after six adolescents for a week. 
  • She doesn't understand the emotional problems of adolescents.

2. Dùng"adolescent" như tính từ

Mang nghĩa"thuộc hoặc tiêu biểu thời thanh niên"

=between the ages of a child and an adult

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Adolescent boys /crises /attitudes (IELTS TUTOR giải thích: con trai mới lớn/khủng hoảng của tuổi mới lớn/dáng dấp thanh niên mới lớn)
  • The two adolescent boys made their mother very tired.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE