Cách dùng danh từ "academy" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ thêm Cách dùng danh từ "academy" tiếng anh

I. "academy" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "trường đào tạo đặc biệt; học viện"

=a school or college that teaches a particular subject or skill

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a military/police academy 
  • Naval academy. (IELTS TUTOR giải thích: Học viện hải quân)
  • I study at National Academy of Administration. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi theo học tại Học viện Quốc gia Hành chánh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK