Cách dùng động từ"outstrip"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"outstrip"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"input"

1."outstrip là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bỏ xa, vượt quá"

=to surpass or exceed in progress, achievement, or development/If one thing outstrips another, the first thing becomes larger in amount, or more successful or important, than the second thing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the mid-eighteenth century the production of food far outstripped the rise in population. 
  • In 1989 and 1990, demand outstripped supply, and prices went up by more than a third
  • Demand for organic food was outstripping supply.
  • The company's profits have outstripped expectations. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty đã vượt qua mong đợi về lợi nhuận)

  • The athlete outstripped his competitors in the race. (IELTS TUTOR giải thích: Cầu thủ đã vượt qua đối thủ của mình trong cuộc đua)

  • The new technology has outstripped its predecessors in terms of efficiency. (IELTS TUTOR giải thích: Công nghệ mới đã vượt qua các công nghệ trước đó về hiệu quả)

  • Her performance in the exam outstripped everyone else's. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả thi của cô ấy vượt qua mọi người khác)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE