Cách dùng cụm "at full speed​/​tilt​/​pelt​/​throttle" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp thêm Cách dùng cụm "at full speed​/​tilt​/​pelt​/​throttle" tiếng anh

Mang nghĩa "nhanh nhất có thể"

=as fast as possible

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The horses ran at full pelt round the track.
  • He was driving at full speed down the motorway when it happened.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK