Cách dùng"compensate (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"compensate (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"compensate"

1. compensate vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đền bù, bồi thường"

=to pay someone money in exchange for something that has been lost or damaged or for some problem/to pay someone money in exchange for work they have done or a service they have provided

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be compensated for
 • compensate for
 • more than compensate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Victims of the crash will be compensated for their injuries.
 • You'll be well compensated for the work. We just want to be fairly compensated. 
 • The company was known for compensating its employees highly. 
 • Nothing can compensate for the loss of her son. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng có gì có thể bù đắp cho nỗi mất con trai của cô ấy)
 • They are always trying to find ways to get more out of workers and compensate them less.
 • Nothing will ever compensate for his lost childhood.  
 • His enthusiasm more than compensates for his lack of experience. 
 • I took her swimming to compensate for having missed out on going to the cinema. 
 • We were late and I was driving fast to compensate.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE