Diễn đạt "ăn hiếp, ức hiếp" tiếng anh (Paraphrase "bully")

· Cách diễn đạt

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Diễn đạt "ăn hiếp, ức hiếp" tiếng anh (Paraphrase "bully")

I. Cách dùng từ "bully"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "bully" tiếng anh

II. Paraphrase động từ "bully"

1. threaten

IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của "threaten"

2. attack

3. intimidate

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK