Cách dùng danh từ "Adolescence" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "Adolescence" tiếng anh

I. adolescence là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "thời kỳ giữa tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành trong một đời người; thời thanh niên"

=the period of your life when you change from being a child to being a young adult

IELTS TUTOR lưu ý:

  • during (one's ) adolescence trong thời thanh niên (của ai)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He spent most of his adolescence in a children’s home.
  • Acne is the curse of adolescence. (IELTS TUTOR giải thích: Mụn là tai ương của tuổi dậy thì)
  • Puberty is the beginning of adolescence. (IELTS TUTOR giải thích: Tuổi dậy thì là sự bắt đầu của tuổi thanh xuân) 
  • Adolescence is the period of progression from childhood to adulthood. (IELTS TUTOR giải thích: Thời thanh niên là thời kỳ tiến triển từ tuổi ấu thơ lên tuổi trưởng thành)
  • The film is about the trial and tribulations of adolescence. (IELTS TUTOR giải thích: Bộ phim nói về những nỗi khó khăn khổ cực và phiền phức của tuổi thanh thiếu niên)
  • She couldn't seem to handle the psychologycal pressures of adolescence. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta dường như không thể vượt qua những áp lực tâm lý của tuổi mới lớn)
  • She had a troubled adolescence. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK