Cách dùng"acquaint (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"acquaint (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"acquaint (v)"tiếng anh

1."acquaint (v)"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm cho ai/mình quen thuộc với hoặc hiểu biết cái gì"

=If you acquaint someone with something, you tell them about it so that they know it. If you acquaint yourself with something, you learn about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...efforts to acquaint the public with their rights under the new law. 
  • I want to acquaint myself with your strengths and weaknesses.
  • The lawyer acquainted himself with the details of his client's business affairs (IELTS TUTOR giải thích:luật sư tìm hiểu chi tiết về công việc kinh doanh của thân chủ của ông ta)
  • Please acquaint me with the facts of the case. (IELTS TUTOR giải thích: Xin cho tôi biết các sự kiện của vụ án)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE