Cách diễn đạt "huống hồ gì" (Paraphrase"let alone"tiếng anh)

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách diễn đạt "huống hồ gì" (let alone) tiếng anh

1. Let alone

Cách dùng let alone tiếng anh mà IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ 

2. Much less

3. Not to mention

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng not to mention

4. Never mind

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK