CÁCH CHIA BỐ CỤC IELTS SPEAKING PART 2 DỄ NHẤT

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cũng như cung cấp bài sửa kĩ càng + audio của học sinh IELTS TUTOR hôm ngày 4/8/2020 vừa đi thi đạt 6.0 IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH CHIA BỐ CỤC IELTS SPEAKING PART 2 DỄ NHẤT qua đó, em sẽ dễ dàng nắm được cách triển khai bố cục nhé

I. BỐ CỤC TỔNG QUÁT PART 2 IELTS SPEAKING

Trong IELTS SPEAKING PART 2 để dễ chia bố cục nhất, dễ nói và phát triển ý tránh lỗi ngập ngừng thì IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR là phải phân chia và take note bố cục bài nói Part 2 theo 1 bố cục nhất định đó là:

 • Trả lời câu 1-2-3 ngắn gọn 1-2 câu
 • Câu 4 đầu tư nhiều thời gian nhất, trả lời 2 main ideas, trong mỗi main idea có supporting idea và example, chú ý example sẽ linh động nếu khó quá thì có thể cho thêm supporting idea nhé

Nhớ đọc rất kĩ về mở rộng câu trả lời IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé, để nắm được cách triển khai Main idea >> Supporting idea >> Example

II. PHÂN TÍCH VÍ DỤ DẠNG ĐỀ PART 2 IELTS SPEAKING

Dạng Describe an event

Đề 1: Talk about a time that children made you laugh.

You should say:

 1. When was it?

 2. What did they do?

 3. Why it made you laugh?

 4. and explain what do you think about it.

Ví dụ như ở bài này, nếu chia bố cục gặp đâu nói đó thì sẽ rất dễ đi vào kể lễ, mà đã kể lễ thì kể cả kể bằng tiếng Việt cũng dễ dàng bị lạc đề và dài dòng, nên tương tự trong tiếng anh, bí quyết điểm cao là đề hỏi gì trả lời nấy

IELTS TUTOR gợi ý em chia bố cục như sau:

 • Câu 1-2-3: trả lời ngắn gọn 1-2 câu
 • Câu 4: trả lời dài nhất, chia thành 2 main ideas lớn, sau đó trong mỗi main idea có giải thích và cho ví dụ
  • Có thể bố cục cách trả lời câu cuối như sau:
   • There are many reasons why....
   • Firstly, main idea >> supporting idea >> example
   • Secondly, main idea >> supporting idea >> example

Đề 2: A Time You Received A Call From Someone You Do Not Know

 • when it was

 • where you were when you received it

 • what the call was about

 • and explain how you felt (after) when you received this call.

Tương tự, IELTS TUTOR có thể chia bố cục như sau:

 • Câu 1-2-3: trả lời ngắn gọn, đề hỏi gì trả lời nấy 1-2 câu
 • Câu 4: trả lời dài nhất
  • To be honest, i had mixed feelings about ...
   • Firstly, feel như nào... >> Vì sao (supporting idea)
   • Secondly, feel như nào...>>Vì sao>>Cho ví dụ (nếu được)

Đề 3: Describe a time that you gave advice to someone

You should say:

Who you gave advice to

What the advice was

Why you gave advice

And how you felt about the advice

Tương tự, IELTS TUTOR có thể chia bố cục như sau:

 • Câu 1-2-3: trả lời ngắn gọn 1-2 câu
 • Câu 4: trả lời dài 
  • To be honest, i had mixed feelings about ...
   • Secondly, feel như nào...>>Vì sao>>Cho ví dụ (nếu được)
   • Firstly, feel như nào... >> Vì sao (supporting idea)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK