CÁCH HỌC IELTS HIỆU QUẢ (4 KĨ NĂNG)

· Advice

Bên cạnh hướng dẫn rất chi tiết cách học cái gì cũng giỏi & HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 30/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.5 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm các cách học IELTS hiệu quả nhất, 4 kĩ năng. Qua đó, các em có thể nắm được các cách học hiệu quả, từ đó cải thiện các kĩ năng trong kì thi IELTS của mình nhé

I. CÁCH HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ

1. IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

Đối với IELTS WRITING TASK 1, các em cần nắm vững cách làm các dạng biểu đồ trong IELTS WRITING TASK 1, Các em có thể tham khảo:

Đối với IELTS WRITING TASK 1 GENERAL TRAINING, tập trung vào Letters, các em nên nắm vững các dạng viết thư thường được ra thi nhất nhé

2. IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

3. IELTS WRITING cần phải luyện viết và được sửa bài kĩ càng, bám sát vào các tiêu chí chấm thi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong IELTS WRITING, để nhanh tiến bộ nhất các em nên học các khóa học kết hợp chấm bài kĩ, như các khóa học IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA BAND 6.0-7.0-8.0, thi không đạt target, học lại FREE của IELTS TUTOR giáo viên chấm và hướng dẫn kĩ cách viết, các em viết và chấm sửa đến tận 4 lần sạch lỗi sai, từng dấu chấm dấu phẩy, từ đó các em sẽ không lặp lại lỗi sai nữa và nhanh tiến bộ. Các em có thể tham khảo bài chấm chi tiết của IELTS TUTOR qua 4 lần chấm nhé
  • Bên cạnh đó, ở mỗi topic các em cũng nên làm sổ tay từ vựng để có thể ôn luyện mỗi ngày 

II. CÁCH HỌC IELTS SPEAKINGHIỆU QUẢ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

IV. CÁCH HỌC IELTS READING HIỆU QUẢ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK