Từ vựng topic "CRITICISING TEACHERS" IELTS

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Từ vựng topic "CRITICISING TEACHERS" IELTS

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Từ vựng topic "CRITICISING TEACHERS"

IELTS TUTOR xét lưu ý:

 • (an) open discussion(s) (np): cuộc thảo luận mở
 • better (v): cải thiện >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "better" tiếng anh
 • detrimentally (adv): bất lợi
 • discipline - indiscipline (n): kỉ luật - vô kỉ luật
 • educational quality (np): chất lượng giáo dục
 • exacerbate (v): làm trầm trọng thêm
 • imitate (v): bắt chước
 • initial instability (np): những bất ổn ban đầu
 • lose one`s temper (collocation): mất bình tĩnh, nổi nóng >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng IELTS topic Emotion
 • pedagogical skills (np): kĩ năng sư phạm 
 • proactive (adj): chủ động
 • sense of n/Ving (collocation): cảm giác, ý thức
 • student - centred teaching: cách giảng dạy lấy người học làm trung tâm
 • two-way communication: giao tiếp hai chiều (giáo viên ↔ học sinh)
 • undermine (v): làm tổn hại, gây ảnh hưởng
 • undoubtedly (adv): rõ ràng, chắc chắn

II. Ideas topic "CRITICISING TEACHERS"

IELTS TUTOR xét lưu ý:

 • In recent decades, whether high school students should be free to evaluate and criticise their educators has evolved into a major topic of concern. 
 • Some high school students are generally immature and inexperienced. 
 • Giving students the total freedom in expressing their thoughts and feelings towards teachers may enhance educational quality. 
 • Both the learners and the educators can achieve higher academically.

Transcript Dealing with Criticism cho bạn nào cần nhé có thể tham khảo để lấy thêm ideas

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK