Từ vựng Academic bắt đầu bằng C-D IELTS

· Vocabulary,Reading

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng Academic bắt đầu bằng C-D IELTS

1. Từ vựng Academic bắt đầu bằng C

2. Từ vựng Academic bắt đầu bằng D

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK