Tiếp đầu ngữ (prefix) "socio-"tiếng anh

· Tiền tố - prefix

Bên cạnh Tiếp đầu ngữ (prefix) "socio-"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Tiếp đầu ngữ (prefix) "socio-"

Mang nghĩa"thuộc về xã hội"

=relating to society/Socio- is used to form adjectives and nouns which describe or refer to things relating to or involving social factors.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • socioeconomic
  • Fernandez studied the socioeconomic backgrounds of new recruits.
  • socioeconomicsociology

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK