HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN BIỆT A NUMBER OF / THE NUMBER OF / AN AMOUNT OF / QUANTITY OF TRONG TIẾNG ANH

· Grammar

Trong tiếng anh để diễn tả về số lượng ta có rất nhiều cụm từ nhưng trong đó có hai cụm từ xêm xêm nhau về mặt ngoại hình khiến chúng ta dễ nhầm lẫn dẫn đến dùng sai, chia sai ngữ cảnh đó là the number of a number of. Tuy nhiên, do không biết cách phân biệt rõ ràng giữa hai cụm từ này, người dùng thường sử dụng sai trong ngữ cảnh hoặc chia động từ không chính xác. Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE TRONG TIẾNG ANH (Ứng dụng nhiều vào IELTS), trong bài viết lần này, IELTS TUTOR sẽ giúp bạn cách phân biệt hai cụm từ the number of a number of môt cách rõ ràng, dễ hiểu và dễ nhớ nhất.

1. The number of

The number of + plural noun + singular (or plural verb)

1.1. Nhìn vào công thức có thể thấy rằng the number of sẽ đi với danh từ số nhiều và động từ được chia ở dạng số ít (is/was). Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

Ví dụ:

Today, the number of children is under pressure of stuyding from their parents.

The number of animals in the zoo is 20.

The number of students in my class is 45.​

1.2. Ngoài ý nghĩa chỉ số lượng thì “the number of” còn được sử dụng để nói về số lượng có chung tính chất (ở đây nhấn mạnh về mặt tính chất). Đặt trong trường hợp này thì động từ đi theo Noun phải được chia ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

Today, the number of children are taller than in the past.

The number of trees in this forest are old.​

* Vị trí

The number of thường đứng ở đầu câu hoặc đứng giữa câu sau động từ to be / động từ chính.

2. A number of

A number of + plural noun + plural verb ….

Nghĩa: A number of có nghĩa là “một vài”, hay “một vài những”, dùng để diễn tả một số trong tổng thể. Cấu trúc cố định, a number of đi với danh từ số nhiều, động từ chia theo ngôi ba số nhiều.

Người dùng hay nhầm lẫn ở dấu hiệu “a”, và dịch nghĩa là “một vài” – chỉ một lượng mà chia động từ ở ngôi ba số ít, hoặc danh từ để dạng số ít dẫn đến những lỗi sai ngữ pháp.

> A number of flowers are decorated for the wedding (ĐÚNG)

> A number of flowers is decorated for the wedding (SAI)

* Vị trí

A number of thường đứng ở đầu câu hoặc giữa câu sau động từ to be / động từ thường.

3. Chú ý

Danh từ theo sau the number ofa number of đều là danh từ đếm được số nhiều và không theo sau bởi danh từ không đếm được (uncountable nouns: water, news, furniture,…).

3.1 Hai dạng danh từ đếm được số nhiều cần lưu ý:

 •  Danh từ số nhiều có quy tắc: days, books, streets,…
 • Danh từ số nhiều bất quy tắc: man ~ men, woman ~ women, foot ~ feet, sheep ~ sheep, deer ~ deer, tooth ~ teeth, mouse ~ mice, child ~ children, person ~ people, knife ~ knive, wife ~ wives, wolf ~ wolves, leaf ~ leaves, và các từ thêm "es"  

4. QUANTITY OF

A QUANTITY OF + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

  Động từ theo sau sẽ chia theo NOUN, nếu là danh từ đếm được thì động từ chia số nhiều, danh từ không đếm được thì động từ chia số ít

  Ví dụ: You only need a very small quantity of cement to mix with the sand.

  5. AMOUNT OF

  Cụm từ “amount of” được sử dụng cho những danh từ không đếm được và danh từ số ít.

  Ví dụ:

  She had a certain amount of respect for the sales team, but she always dissented when they spoke at meetings.

  Một số danh từ có cấu tạo kết thúc bằng “s”, tuy nhiên không phải dạng số nhiều, người dùng cần lưu ý để phân biệt như: mathematics, politics, physics…(các môn học), news, …

  √ Lưu ý: A number of = several/some: Một vài, một số những…

  Ví dụ: A number of people are playing to music in this party = Some / Several people are playing to music in this party.

  (TỔNG HỢP)

  Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK