So sánh bội số (so sánh gấp nhiều lần - Multiple Numbers Comparison) tiếng Anh

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn So sánh bội số (so sánh gấp nhiều lần - Multiple Numbers Comparison) trong tiếng Anh

I. So sánh bội số (gấp nhiều lần) là gì?

1. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cấu trúc này sẽ dùng trong các dạng so sánh: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

2. Cấu trúc

2.1. Cấu trúc so sánh gấp 2 - Cấu trúc twice as...as

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Petrol is twice as expensive as it was a few years ago. (Xăng đắt gấp đôi cách đây vài năm)

2.2. Cấu trúc tổng quát so sánh bội số

S + V + multiple numbers * + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun

Trong đó, IELTS TUTOR lưu ý:

 • multiple numbers * là những số như half/twice/3,4,5…times; Phân số; Phần trăm.
 • Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times (ba lần) as … as, four times (4 lần) as...as
 • Như vậy, cấu trúc gấp 2 lần được IELTS TUTOR trình bày ở trên cũng được suy ra từ công thức tổng quát so sánh bội số này

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her book costs three times as much as mine.
 • This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Bộ sách bách khoa toàn thư này mắc gấp đôi bộ còn lại).
 • In many countries in the world with the same job, women only get 40%-50% as much as salary as men. ( Ở nhiều quốc gia, phụ nữ chỉ nhận được lương bằng với 40-50% lương của người đàn ông khi họ có cùng một công việc).
 • The bicycle costs three times as much as the other one
 • Mary types twice as fast as I do. (Cô ấy đánh máy nhanh gấp hai lần tôi đánh máy.)
  • IELTS TUTOR lưu ý: Ở đây fast là adv nhé
 • Their house is about three times as big as ours is. (Nhà họ to gấp ba nhà chúng tôi)
  • IELTS TUTOR lưu ý: Ở đây big là adj 

2.3. Cách dùng fourfold / sixfold / sevenfold / Eightfold / Ninefold / hundredfold

II. Lưu ý để viết câu so sánh bội số đúng

1. Có thể dùng cấu trúc gấp mấy lần với cả adj / adv và danh từ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Barney. (Trong buổi tiệc tuần trước, Fred ăn hàu nhiều gấp 3 lần Barney).

2. Phân biệt as much as và as many as trong câu so sánh

Đọc kĩ hướng dẫn phân biệt as many as và as much as trong câu so sánh của IELTS TUTOR, rất rất dễ sai nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE