Phân tích"The two maps below show an island, before and after the construction of some tourist facilities." IELTS WRITING TASK 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The two maps below show an island, before and after the construction of some tourist facilities." IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The two maps below show an island, before and after the construction of some tourist facilities.

The two maps below show an island, before and after the construction of some tourist facilities. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.  » Write at least 150 words.

II. Phân tích

1. Kiến thức liên quan

2. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu chia 2 đoạn thân bài thành mỗi đoạn thân bài 1 map: Body 1 nói về Before như vậy body 1 chia quá khứ, tuy nhiên body 2 nói về after vậy thì nên chia sẽ là thì hiện tại & hiện tại hoàn thành vì sự việc kéo dài đến hiện tại

Câu overall:

  • Rõ ràng là có nhiều chỗ ở và cơ sở vật chất được xây dựng và 1 cầu tàu được xây để nối liền đảo với thuyền 
Body 1: Viết về năm quá khứ:
  • Thấy rõ là ở quá khứ, đảo này gần như là hoang sơ trống không, với cây ở phía đông, có a beach to the west of the island (không có bất kì dấu hiệu nào xây dựng của con người vào năm quá khứ) 
  • Biển thì không cách gì tắm được
Body 2: Viết về năm hiện tại
  • Rõ nhất là có nhiều accomodation (1 cụm là ở phía tây, 1 cụm ở giữa)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "accommodation" tiếng anh
  • Ở giữa có restaurant & reception
  • The houses on the west có footpath để ra biển được 
  • There is a vehicle track around the reception area
  • Nổi bật nhất là có cầu cảng để đi lại dễ dàng 

III. Bài mẫu

The two maps depict an island, before and after the construction of a few tourist facilities.

As it is shown in the maps, dramatic changes have occurred on the island, and the construction has made the island a tourist attraction.

Looking at the first map, we can clearly see that the island was a plane piece of land with a few trees mainly in the eastern side. Besides, there is a beach to the west of the island, and there were hardly any other natural and manmade features on the island.>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

In the second map, we can see accommodation facilities for tourists. To be more specific, there is a cluster of housing in the west and also another cluster of housing in the centre of the island. Moreover, there is a restaurant and reception area between these housing centres, with the houses on the west being connected by a footpath which also extends to the beach, so tourists can now swim around the beach. It is worth noticing that a vehicle track around the reception area extends to the restaurant on the north and the pier in the south, from where tourists can enjoy boating and fishing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0