Phân biệt "which" & "in which" tiếng anh

· Grammar

I. Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ (mênh đề tính từ)

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ nhớ đọc kĩ nhé

II. Phân biệt "which" & "in which"

1. Cách dùng which

1.1. Which là hạn định từ (determiner)

IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Cách dùng từ Hạn Định

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Which party would you prefer to go to - Anna's or Dan's ? 
 • Which doctor did you see - Seward? 
  • IELTS TUTOR giải thích kĩ: ý của câu này là bác sĩ nào muốn đi khám, bác sĩ Seward hả, which ở đây đóng vai trò là hạn định từ, nên nếu dùng in which ở đây là hoàn toàn sai
 • Which time suits you better - 12.30 or one o'clock?

1.2. Which là đại từ (pronoun)

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng ĐẠI TỪ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • That bar on Milton Street, which by the way is very nice, is owned by Trevor's brother. 
 • She says it's Charlotte's fault, which is stupid, and that she blames her.
  • IELTS TUTOR giải thích: which ở đây đóng vai trò như đại từ (which is stupid) which đại diện cho Charlotte's fault, ý câu này có nghĩa là cô này cô í bảo là lỗi của Charlotte cái mà theo cô ý là ngu ngốc 

2. Cách dùng in which = where

1. in which = where

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì in which = where mà chức năng của where là conjunction (liên từ) để nối hai câu lại mới nhau 
 • Như vậy, in which + mệnh đề 

2. IELTS TUTOR xét ví dụ

Phân biệt "which" & "in which" tiếng anh

Như trong câu ví dụ của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR:

 • Câu này phải dùng which vì nó sẽ đại diện cho universities (tức là đóng vai trò là đại từ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK