Phân biệt "RELATED TO" và "RELATING TO" trong tiếng anh

· Vocabulary,Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn siêu chi tiết từng bước một cách làm dạng MATCHING FEATURES trong IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm 2 cách dùng mà rất dễ nhầm lẫn đó là related to và relating to trong tiếng anh

Lấy ví dụ câu sau đây của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR:

 • I am writing to complain about some distorted information relating to my town that was mentioned in the article "ABC"  published in your magazine last Sunday.

Câu hỏi mà chắc chắn nhiều bạn sẽ thắc mắc là

 • related to hay relating to chỗ đó sẽ đúng
 • Câu trả lời của IELTS TUTOR sẽ là cả 2 đáp án đều đúng, chú ý những giải thích ở dưới nhé:

1. "Related to" chỗ đó đang rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ

Câu của bạn học sinh IELTS TUTOR vẫn đúng nếu viết:

 • I am writing to complain about some distorted information related to my town that was mentioned in the article "ABC"  published in your magazine last Sunday.
 • Câu trên đã được rút gọn bằng: I am writing to complain about some distorted information (which was) related to my town that was mentioned in the article "ABC"  published in your magazine last Sunday.
 • Ở đây, áp dụng điểm ngữ pháp rút gọn mệnh đề quan hệ đây là điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ rồi nhé 
 • Lưu ý là ở đây be related to sth, tức related đang dùng như là adj, mang nghĩa có liên quan đến...

2. Relating to - chỗ đó đang rút gọn mệnh đề quan hệ với nội động từ

 • Ở đây, relate vừa là nội động từ, vừa là nội động từ, muốn biết thì phải nắm vững cách tra từ điển IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
 • relate to sth là cụm mang nghĩa liên quan đến (to be directly connected to something)

Câu của bạn học sinh IELTS TUTOR vẫn đúng nếu viết:

 • I am writing to complain about some distorted information which related to my town that was mentioned in the article "ABC"  published in your magazine last Sunday.
 • IELTS TUTOR related to ở đó không phải dùng như adj ở mục I mà là đang chia thì quá khứ 
 • Dùng mệnh đề quan hệ rút gọn sẽ ra được câu như bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR viết nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK