Phân biệt ONWARD và ONWARDS trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách trả lời câu hỏi thường gặp trong dạng Wildlife và People trong IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR hướng dẫn em kĩ hơn cách phân biệt từ Onwards và Onward trong tiếng anh, đây là từ rất thường gặp trong IELTS TASK 1 WRITING

1. ONWARDS là trạng từ

  • Onwards là trạng từ thì không có đứng trước danh từ được 

1.1. Onwards mang nghĩa từ...trở đi

from 6 o'clock, March, the 1870s, etc. onwards mang nghĩa từ....trở đi

Ví dụ:

  • I'm usually at home from five o'clock onwards. (từ 5 giờ trở đi)

1.2. Onwards đi sau động từ mang nghĩa xuôi chiều về...

Ví dụ:

  • We sailed onwards in a westerly direction.

1.3. onwards and upwards (idiom): thành công, phất lên từ đó

Ví dụ: Her publishing career started as an editorial assistant on a women's magazine and it was onwards and upwards from there.

2. ONWARD là trạng từ và tính từ

2.1. Onward là tính từ (thường đứng trước noun)

Ví dụ:

  • the onward march of time 
  • If you are continuing on an onward flight, your bags will be transferred automatically.

2.2. Onward dùng như trạng từ --> giống cách dùng onwards

Ví dụ:

  • The geese continued onward, heading south.

3. Diễn đạt "TỪ NĂM 2020 trở đi" như thế nào trong IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý FROM NOW ON là từ giờ trở đi nhưng không áp dụng bậy dùng From the year 2020 on là sai nhé, sửa lại là From the year 2020 onwards (hoặc onward đều được vì đều đóng vai trò adv)

Ví dụ:

  •  I'm usually at home FROM 7PM ONWARD.

(Tôi thường ở nhà từ 7g tối TRỞ ĐI)

  • They had a big argument last summer and FROM then ONWARD, their friendship changed.

(Hè năm ngoái họ cãi nhau to lắm, từ đó trở đi, tình bạn giữa chúng họ đã thay đổi.)

  • He started his company in 2010 and its sales has increased dramatically FROM 2012 ONWARD.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK