Phân biệt"JOIN"&"JOIN IN"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Phân biệt"JOIN"&"JOIN IN"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Phân biệt"JOIN"&"JOIN IN"tiếng anh

1. Cách dùng JOIN

Mang nghĩa"tham gia đơn thuần 1 tổ chức, hoạt động gì"

="Join" is a more general term that indicates becoming a member of a group, organization, or team. It can refer to the act of becoming part of something without necessarily implying that the activity is already in progress.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "I decided to join the soccer team for the upcoming season."
 • "I joined the school's debate team." (This means that I became a member of the debate team.)
 • "I joined the protest." (This means that I became a participant in the protest.)
 • Would you join us in our picnic? (IELTS TUTOR giải thích: anh có muốn tham gia cuộc đi chơi ngoài trời với chúng tôi không? - DÙNG JOIN VÌ ĐƠN THUẦN THAM GIA VÀO CUỘC PICNIC)

2. Cách dùng JOIN IN

Mang nghĩa"tham gia một hoạt động mà hoạt động đó đang diễn ra rồi"

=This phrase is used when you want to participate or take part in an activity that others are already involved in. It implies becoming part of a group or activity that is already in progress.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "I decided to join in the game of soccer that my friends were playing."
 • I will join in the conversation. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện - Hàm ý muốn nói cuộc nói chuyện này đang được diễn ra)
 • "I joined in the conversation." (This means that I started talking after the conversation had already started.)
 • "I joined in the singing." (This means that I started singing along after the singing had already started.)
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0