Phân biệt "hire" "rent" "lease" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "hire" "rent" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn phân biệt RENT và RENTAL

II. Phân biệt "hire" "rent" "lease" tiếng anh

1. Lease

IELTS TUTOR giải thích:

 • Lease có nghĩa là cho thuê dài hạn, ít nhất một năm, thường áp dụng cho office (văn phòng), apartment (căn hộ), house (nhà cửa). 
 • Còn mang nghĩa hợp đồng thuê dài hạn.
 • Nếu người cho thuê dùng từ “lease”, có nghĩa họ có hợp đồng cụ thể và thời gian dài hạn. Người đi thuê cần đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We signed a nine-month lease on an apartment outside the campus (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã ký một hợp đồng thuê căn hộ ở ngoài khuôn viên đại học trong 9 tháng)
 • to take a house on a lease of several years (IELTS TUTOR giải thích: thuê một căn nhà có ký hợp đồng trong nhiều năm)
 • long lease (IELTS TUTOR giải thích: hợp đồng cho thuê dài hạn)
 • when does the lease expire ? (IELTS TUTOR giải thích: bao giờ hợp đồng thuê mãn hạn?)

2. Rent

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Rent mang nghĩa thuê ngắn hạn như vài ngày hay 1, 2 tuần. 
 • Hợp đồng “rent” đơn giản hơn “lease” và ít mang tính ràng buộc.
 • "lease a house, house for lease" là thuê nhà dài hạn
 • "house for rent" là nhà cho thuê ngắn hạn.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to owe three weeks' rent /be three weeks behind with (IELTS TUTOR giải thích: the rent nợ tiền thuê ba tuần)
 • to live in a house free of rent (IELTS TUTOR giải thích: sống trong một ngôi nhà không phải trả tiền thuê)
 • non-payment of rent can mean eviction (IELTS TUTOR giải thích: không thanh toán tiền thuê nhà có thể có nghĩa là bị đuổi khỏi nhà)
 • to pay a high /low rent for farming land (IELTS TUTOR giải thích: trả tiền thuê đất canh tác cao/thấp)
 • rents are going up again (IELTS TUTOR giải thích: tiền thuê lại đang lên giá)
 • a rent book /agreement /collector (IELTS TUTOR giải thích: sách thuê/hợp đồng thuê/người thu tiền thuê)

3. Hire

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hire mang nghĩa thuê, mướn ai làm gì và trả lương hay tiền công cho người ấy.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The school plans to hire more teachers (IELTS TUTOR giải thích: Trường dự tính sẽ thuê thêm giáo viên).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE