Phân biệt Born, Bear, bore & borne tiếng anh 

· Phân biệt từ

I. "born" là adj (tính từ)

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng tính từ born

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They say that in China a new baby is born every five minutes (ĐÚNG)

  • I was born in 1988. (ĐÚNG)
  • Not: I am born in 1988. or I born in 1988 (SAI)

II. "bear" là dạng nguyên mẫu của động từ "bear", "bore" là quá khứ cột 2, "born" là quá khứ cột 3 (pp)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "Bear" tiếng anh

 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I can’t bear so much football on television. 
  • She has borne all her problems with great courage (IELTS TUTOR giải thích: borne là quá khứ cột 3)
  • She bore twelve children in twenty-two years. (=She had twelve children …) (IELTS TUTOR giải thích: bore là quá khứ cột 2)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK