Phân biệt BESIDE và BESIDES trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR Phân biệt BESIDE và BESIDES trong tiếng anh

1. Cách dùng BESIDES

  • BESIDES: nghĩa là in addition to 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She won't mind if you're late - besides, it's hardly your fault.
  • Do you play any other sports besides basketball?

2. Cách dùng BESIDE

  • BESIDE: nghĩa là next to

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Come and sit here beside me.
  • Our school was built right beside a river.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK