Paraphrase"Without teachers, we would all be ignorant brutes"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"Without teachers, we would all be ignorant brutes"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"Without teachers, we would all be ignorant brutes"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • We would be uncivilized individuals without the guidance of teachers.
  • Our ignorance and lack of manners would prevail in the absence of teachers.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "ignorance" tiếng anh
  • Teachers are indispensable in preventing us from being uncultured.
  • We would be uneducated savages without teachers.
  • Teachers are necessary to prevent us from being ignorant barbarians.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE